Estudi de Dansa Laura Mestres

DANSA CREATIVA O EDUCATIVA
“Enseñar no es rellenar de cosas un saco vacío. El saco nunca està vacío. Tiene ya su pròpia vida. Y, enseñar consiste en compartir lo que uno sabe, para permitir al que lleva el saco, poder probar la vida de forma más rica, más diversa y más civilitzada”. Yehudi Menuhin (1986 )

Entenem la docència com un estimulador, dinamitzador i provocador d’accions i reaccions creatives. És per aquesta raó que, la formació bàsica que utilitzarem en el nostre projecte de Ca La Vidala és la Dansa Creativa o Educativa. Encara que el nostre plantejament pedagògic va fins el domini en diferents tècniques (flamenc, clàssic, contemporània), creiem que la descoberta i aprenentatge inicial en el nen i nena ha de ser en un llenguatge corporal no codificat. Entenem que les primeres experiències en dansa han de ser el més neutres possibles des d’un punt de vista estilístic i estètic, fins que l’alumne vagi prenent consciència de si mateix, tan corporal com afectivament (Robinson, 1979). Escollim aquesta formació per que participa en el coneixement del cos, augmenta el repertori de moviments en quantitat i qualitat i en el desenvolupament de la capacitat creativa de cada persona (Laban, 1984). És un mitjà eficaç per prevenir i lluitar contra els automatismes repetitius.

OBJECTIUS GENERALS de l’assignatura de Dansa Creativa:
-Explorar les possibilitats de moviment per afavorir el domini corporal i l’expressió a través del cos, tot conservant la espontaneïtat.
-Experimentar els diferents elements de la dansa: cos, espai, energia i temps.
-Comprendre i utilitzar el moviment i la dansa com a mitjà de representació i expressió de percepcions, imatges, idees, sentiments.
-Desenvolupar un llenguatge físic més ric, divers i sà, ampliant el repertori de moviment.
-Fomentar la expressió artística i creativa: ampliar la sensibilitat vers el món.
-Fer de l’activitat en dansa una estona gratificant, d’autoconeixement i de superació de dificultats: crear una disposició positiva vers la dansa.
-Conèixer a través de la dansa, els elements històrics, socials, culturals i artístics que la constitueixen.

La Dansa ajuda al desenvolupament del pensament, la vida emocional i l’observació a qualsevol edat. És per això que aquest projecte va dirigit a qualsevol franja d’edat. Els beneficis de la dansa i el moviment es poden extrapolar a qualsevol persona, tenint en compte, les característiques de cada col.lectiu

En el nostre pla d’estudis oferim varietat d’estils. Qualsevol edat és bona per gaudir de la dansa i el moviment!

La nostra proposta: